Op deze dag van je leven / 9 November 2017 / Neal Donald Walsch

9 November 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat ziekte geen teken is van geestelijke zwakte,
 maar van geestelijke kracht.
Wanneer we ziek worden, zijn er mensen die zullen zeggen:
“Waarom heb je dat voor jezelf gecreëerd?”
Ze proberen je misschien te overtuigen
om het te zien als een teken van geestelijke zwakte of mislukking.
Wat het niet is. Het is een teken van spirituele kracht.
Alle uitdagingen zijn een teken van spirituele kracht
en van de bereidheid van de ziel om verder te gaan,
om nog verder te evolueren.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl