Op deze dag van je leven / 9 Januari 2018 / Neal Donald Walsch

9 Januari 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat je meer wordt gewaardeerd dan je denkt,
door meer mensen dan je denkt.
Het zou goed zijn om vandaag nog in contact te komen met je werkelijke waarde.
Het is veel hoger dan de waarde die jij jezelf  toekent voor het zijn –
en nu is het een perfecte tijd om te weten,
en voorzichtig, dat feit te doen gelden.
Dit gaat niet over arrogantie en het gaat niet over vertrouwen.
Het gaat over een eenvoudige, volwaardig weten.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl