Op deze dag van je leven / 9 April 2019 / Neale Donald Walsch

9 April 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat je een bekoorlijk leven kunt leiden, en dat er een
formule is waarmee je dit kunt laten werken.
Hier is de formule:
Je kunt een bekoorlijk leven leiden door ervoor te zorgen
dat anderen een bekoorlijk leven leiden.
Dat wil zeggen, de bron zijn van ‘bekoren’ – van bekoorlijke
momenten en ervaringen – in het leven van een ander.
Wees de bekoorlijkheid van iedereen!
Maak dat iedereen, wie jij vandaag  aanraakt,
zich ‘gelukkig’ voelt dat je hun pad kruist.
Doe dit een week en kijk hoe dingen veranderen.
Doe het voor een maand en je zult een ander persoon zijn.
Liefs, je vriend …
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl