Op deze dag van je leven / 9 april 2018 / Neal Donald Walsch

9 april 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat je steeds minder en minder dingen moet forceren,
totdat je eindelijk tot niet-actie komt.
Dit is de boodschap van de Tao Te Ching en dat is het ook waar.
Werner Erhard heeft geleerd: ‘Het leven zal zichzelf oplossen
 in het proces van het Leven zelf.
“Byron Katie zegt bevrijding is “Liefhebben Wat Is.”
En Stephen Mitchell noemt niet-actie “de zuiverste en meest effectieve vorm van actie.
Het spel speelt het spel; het gedicht schrijft het gedicht; 
we kunnen de danser niet vertellen hoe te dansen.
Misschien is het beste dat je nu kunt doen helemaal niets.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl