Op deze dag van je leven / 8 november 2018 / Neale Donald Walsch

8 november 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat de redding van deze mensenwereld nergens anders ligt
dan in het menselijk hart, in de menselijke kracht om te reflecteren,
in menselijke zachtmoedigheid en menselijke verantwoordelijkheid.
Vaclav Havel zei dat en hij had gelijk.
Sommige mensen zeggen dat onze redding bij God ligt,
of  bij Gods Zoon, doch is niet het menselijk hart
de plaats waar zo’n Goddelijkheid wordt gevonden?
Open daarom jouw hart en open NAAR jouw hart,
dat je zijn oproep kunt horen om te reflecteren, om zachtmoedig te zijn,
en om verantwoordelijk te zijn.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl