Op deze dag van je leven / 8 februari 2018 / Neal Donald Walsch

8 februari 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat verraad van jezelf om niet een ander te verraden
toch verraad is. Het is het grootste verraad.
Je vermijdt verraad niet door jezelf te verraden,
 je kiest slechts wie te verraden.
In feite is er niet zoiets als ‘verraad’.
Er is alleen de uiteindelijk gesproken waarheid.
Dat is absoluut geen verraad. Dat is liefde.
Voor een ander en voor jezelf.
Kun je zoveel liefhebben?
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl