Op deze dag van je leven / 8 Augustus 2018 / Neale Donald Walsch

8 Augustus 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat bewustzijn alles is. Niet alleen een deel ervan.
Niet een bepaald aspect ervan. Bewustzijn is alles.
Kijk, daarom naar jouw bewustzijn, niet naar jouw gedachten.
Jouw gedachten over dingen kunnen je bedriegen – en doen dat vaak ook
– omdat ze kunnen worden gekleurd door emoties.
Jouw bewustzijn kan dat niet.
Observeer gewoon wat zo is.
Let dan op wat je denkt over wat zo is.
Vraag jezelf dan af: “Waarom denk ik dat?”
En, nog belangrijker: “Wat zou er gebeuren als ik iets anders dacht?”
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl