Op deze dag van je leven / 7 Maart 2018 / Neal Donald Walsch

7 Maart 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat als je een onbeschaamde vraag stelt,
 je op weg bent naar een toepasselijk antwoord.
Jacob Bronowski zei dat, en hij had gelijk.
Wees daarom nooit bang om de vraag te stellen die er,
naar het lijkt, niets toe doet.
Vooral als het te maken heeft met religie of God.
CWG zegt: “De vraag! De vraag: leeft altijd binnen de vraag! “
Het is wanneer je denkt dat je alle antwoorden hebt dat de expansie beëindigt,
de groei stopt en jouw arrogantie begint.
Welke nederige vraag wil je vandaag stellen?
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl