Op deze dag van je leven / 7 december 2018 / Neale Donald Walsch

7 december 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat groot en onverwacht goed nu naar je toe komt.
Je hebt gewacht op een verschuiving in energie
en die verschuiving is gebeurd.
Het enige dat je nu hoeft te doen, is je voorbereiden
om jouw nieuw gevonden goed te ontvangen.
Op de uitkijk staan.
Het kan komen op een moment en op een manier
die je niet kon hebben voorzien of voorgesteld.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIERvinden.
Alvast bedankt, Ine & Martien