Op deze dag van je leven / 6 November 2017 / Neal Donald Walsch

6 November 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat het niets te betekenen heeft, hoe slecht dingen er op dit moment ook mogen uitzien.
Het enige dat telt is hoe goed je weet dat ze eruit kunnen zien met Gods hulp.
Het leven heeft de gewoonte zich binnen 24 uur volledig in het rond te veranderen.
Soms zelfs binnen 24 minuten.
Waag het niet om morgen op te geven als gevolg
 van hoe de dingen er vandaag uitzien.
Denk er niet eens over na …
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl