Op deze dag van je leven / 6 juli 2018 / Neal Donald Walsch

6 juli 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
 … dat je nooit genoegen zou moeten nemen met zo weinig
wanneer je iets groots kunt bereiken.
Heb je je ooit afgevraagd waarom zoveel mensen genoegen nemen met zo weinig?
Je hoeft jezelf niet tussen hen te plaatsen.
De wereld is een overvloedige plaats.
Overvloedig met kansen, overvloedig met geluk,
overvloedig met ideeën, en overvloedig met liefde.
Reik uit naar die overvloed en neem wat rechtmatig het jouwe is.
Het is jouw erfenis, door God gegeven.
Laat jezelf het hebben.
Deins er niet voor terug er naar uit te reiken
uit angst dat het niet naar jou toe zal komen.
Hoe kan het tot je komen als je er niet naar uitreikt?

Wees niet tevreden met zo weinig.
Reik je uit, strek je uit, voor iets groters.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl
Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIERvinden.
Alvast bedankt, Ine & Martien