Op deze dag van je leven / 6 februari 2018 / Neal Donald Walsch

6 februari 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat je hier gelukkig kunt zijn, niet morgen,
niet binnen tien minuten, maar nu.
Je kunt nu op dit moment gelukkig zijn.
Byron Katie heeft dat gezegd en zij heeft gelijk.
Blijdschap is jezelf toestaan om tevreden te zijn met wat is,
 in plaats van te wensen voor en te klagen over, wat niet is.
Het is duidelijk dat wat is, is wat er zou moeten zijn,
of het zou er niet zijn.
De rest is alleen jij, ruzie makend met het leven.
Ergens onderweg zul je moeten leren gewoon te vertrouwen op het leven.
(Lees dat, “Vertrouw op God.”)
Waarom niet vandaag beginnen?
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl