Op deze dag van je leven / 6 december 2018 / Neale Donald Walsch

6 december 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat God elke minuut van elk uur van elke dag tegen je spreekt.
Je bent nooit alleen, of zonder hulp of begeleiding, raad of advies.
Je hoeft alleen maar puur en ernstig een vraag te stellen
en God zal je direct en onmiddellijk antwoorden.
Het antwoord kan in een onverwachte vorm komen, maar het zal komen.
Jouw enige taak zal dan zijn om het niet te negeren; om het te zien zoals het is.
Want alles wat je weet is dat deze bijzondere woorden een antwoord op jouw
vraag kunnen zijn over of God naar je luistert of jou begeleiding biedt.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl