Op deze dag van je leven / 6 Augustus 2018 / Neale Donald Walsch

6 Augustus 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat jouw bijdrage aan deze belangrijke dag het podium kan bepalen voor een heel ander soort jaar.
Grappig hoe dingen werken.
Soms kan de kleinste keuze,
een die je binnen deze 24 uur zou kunnen maken,
enorme energieën in beweging zetten die je veel goeds
en enorme vreugde brengen.
Kijk naar de dag en zie hoe je erdoorheen beweegt.
 Je weet misschien niet wanneer je die energieën in beweging zet.
Maar dat doe je.
Werkelijk met alles wat je denkt, zegt en doet.
Dus ga naar buiten en maken het een geweldige dag van!
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl