Op deze dag van je leven / 5 juni 2018 / Neal Donald Walsch

5 juni 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat de erkenning van jouw zwakheid de eerste stap is
naar het herstellen van je verlies.
Thomas Kempis zei dat, en hij had gelijk.
Soms is dit het moeilijkste voor mensen om te doen.
Toch verzekerd zelf-waarheid en waarheid met anderen over waar je bent tekortgeschoten
je er bijna van dat je een lange weg zult gaan.
Iedereen kan jou hoe dan ook zien, waarom niet toegeven wat iedereen ziet?
Je kunt niets loslaten als je zelf niet merkt dat je het vasthoudt.
Geef je ‘zwakheden’ toe en zie hoe ze veranderen in jouw grootste krachten.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl