Op deze dag van je leven / 5 April 2016 / Neal Donald Walsch

5 April 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
                dat God wil dat je weet…
… Dat de medische procedures niets zijn om bang voor te zijn
wanneer God aan jouw zijde is.
En dat is natuurlijk altijd zo.
Dus, omdat God aan jouw zijde is, kan er niets misgaan.
Zelfs als je zou komen te overlijden, zal er niets mis zijn gegaan.
De dood is niet het einde van alles.
Het is gewoon jouw voortzetting van de Dag.
Wat betreft medicijnen dan, en alle medische zaken, volg je hart, luister naar je ziel,
krijg een goed advies, doe wat goed voelt, intuïtief goed.
Je weet precies waarom je deze boodschap vandaag hebt ontvangen.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl