Op deze dag van je leven / 4 September 2018 / Neale Donald Walsch

4 September 2018 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat er een boek is dat staat te wachten tot je het leest.
 Het draagt een prachtige boodschap voor jou.
Dit is misschien een boek waar je in begonnen bent en opzij gelegd hebt.
Of misschien is het een tekst waar u zojuist over gehoord hebt
en dat jou nu roept.
Wat het ook is, luister naar de roeping.
 Volg de impuls.
Lees het boek.
 Zijn tijd is nu.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl