Op deze dag van je leven / 4 juni 2018 / Neal Donald Walsch

4 juni 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat de mogelijkheid om fouten te maken jullie nooit zou mogen
stoppen om iets te doen.
Wees nooit bang dat jullie ‘iets niet op de juiste manier doen’.
In werkelijkheid er is geen “juiste” manier om iets te doen …
er is alleen de manier zoals je het doet.
Dus ga je gang. Doe het.
Niets geweldigs is ooit bereikt door wie dan ook die zich zorgen maakte
 dat het niet zo geweldig zou zijn.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl