Op deze dag van je leven / 4 juli 2018 / Neal Donald Walsch

4 juli 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat de geschenken die je hebt te geven veelvoudig en magnifiek zijn –
en je tijd om die geschenken te geven is nog maar net begonnen.
De gebeurtenissen van dit moment worden in jouw leven geplaatst
om je een perfecte context te bieden waarbinnen je het ware wonder
en de glorie kunt ervaren van Wie je werkelijk bent.
Eerlijk gezegd, zonder er veel omheen te draaien, is het tijd om te weten
en de volheid en de rijkdom uit te drukken van hoe prachtig en speciaal je bent.
Deze gebeurtenissen, de incidenten van deze dagen en tijden,
de uitdagingen in jouw leven op dit moment,
zijn ontworpen door jou (op een zeer hoog niveau) om de Kleine Jij een kans te geven
 om de Grote Jij te ervaren en uit te drukken … hier en nu.
Kijk eens naar waarmee je geconfronteerd wordt op dit moment, op deze dag.
Denk je dat dit per ongeluk is?
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl