Op deze dag van je leven / 31 Oktober 2017 / Neal Donald Walsch

31 Oktober 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat wijsheid is leren wat na te laten.
William James zei dat, en hij had het absoluut goed.
En iemand in jouw leven hoopt nu, bidt,
dat je geen aandacht zult schenken aan zijn/haar fouten, zwakheden,
en/of meest recente fout.
Zul je dat?
Het universum nodigt je uit om ja te zeggen.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl