Op deze dag van je leven / 31 juli 2018 / Neale Donald Walsch

31  juli 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat er een nieuwe wereld voor jou en alle mensen van de aarde is.
Een andere morgen staat te wachten.
Niets zal meer zijn zoals het eerder was.
 Niet jou financiën, niet jullie politiek, niet jullie werkleven,
niet jullie relaties, niet de manier waarop jullie je spiritualiteit ervaren
– alles is aan het veranderen … en zal blijven veranderen.
De enige vraag die overblijft:
 Zul jij een deelauteur zijn van die voortdurende veranderingen,
 of louter iemand die wordt beïnvloed door hen?
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl