Op deze dag van je leven / 30 Oktober 2018 / Neale Donald Walsch

30 Oktober 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat jouw favoriete nummer geluk betekent voor jou.
Wat jouw “favoriete nummer” ook is, gebruik het! Gebruik het veel!
Het betekent geluk voor jou! Waarom?
Omdat, door het je hele leven te hebben als een “favoriet nummer”,
je het hebt doordrenkt met tonnen en tonnen positieve energie.
Dit betekent dat het nu positieve energie aantrekt, als een magneet.
De energie die alles heeft is de energie die jij het geeft.
Dit omvat mensen, evenementen … en nummers.
Waarom werkt een “geluksbrenger”?
Omdat jij zegt dat het dat doet.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl