Op deze dag van je leven / 30 Januari 2018 / Neal Donald Walsch

30 Januari 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat angst een van de belangrijkste bronnen van wreedheid is.
“Het overwinnen van angst is het begin van wijsheid.”
Dat zei Bertrand Russell, en hij had gelijk.
Elisabeth Kubler-Ross zei: “Angst en schuld zijn de enige
vijanden van de mens.” Zij had ook gelijk.
En de beroemde uitspraak van Franklin Roosevelt,
“Het enige dat we moeten vrezen is angst zelf. “
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl