Op deze dag van je leven / 30 Augustus 2018 / Neale Donald Walsch

30 Augustus 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat het goed is om veel plannen te willen maken, maar het is
ook oké om heel veel ruimte te maken voor dat wat planning
nooit kan produceren.
Het is soms leuk om alles geregeld, vastgesteld,
en gearrangeerd te krijgen.
Maar misschien wil je ook ruimte vrijhouden in jouw leven voor spontaniteit.
 Sommige van de beste keuzes zijn “on the fly” gemaakt.
Sommige van de beste uitkomsten worden gecreëerd
zonder er iets specifieks voor te hoeven doen.
Wie en hoe en waarom en wanneer en waar lief te hebben
valt vaak in deze categorie.
Je hoeft niet meer dan een seconde na te denken
om precies te weten waarom je dit bericht vandaag hebt ontvangen.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl