Op deze dag van je leven / 30 April 2019 / Neale Donald Walsch

30 April 2019 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat als je voor iemand bidt, je de neiging hebt om
je persoonlijke houding ten opzichte van hen te veranderen.

Norman Vincent Peale zei dat, en hij raakte even iets echt diepgaand aan.
Als iemand je ergert op dit moment,
zeg een gebed op voor die persoon.
Stuur ze alles van je beste energieën.
Niets verandert de omgeving zoals een persoon die besluit
om van iemand anders te houden, wat er ook gebeurt.
Liefs, je vriend …
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl