Op deze dag van je leven / 3 Mei 2016 / Neal Donald Walsch

3 Mei 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat er niet zoiets bestaat als een ongeluksgetal – zoals “13” –
 of een ongelukkige gebeurtenis,
zoals een zwarte kat die de weg oversteekt. Jij maakt je eigen geluk.
Maar geluk bestaat in werkelijkheid niet, als je “geluk” definieert als “onverwacht goed” ontstaan “uit het niets” zonder een duidelijke reden.
GELUK is een acroniem: Liefde ondergordende Creationistische Kennis.
Wanneer je de kennis van hoe dingen te creëren gebruikt in je leven,
moet je dit doen vanuit een plaats van liefde,
nooit vanuit een plaats van angst.
Angst duwt wat je wilt van je af.
Liefde trekt het aan.
Je kunt geen genezing creëren vanuit een ziekte, bijvoorbeeld,
als je in angst bent voor de ziekte zelf en van daaruit probeert te creëren.
Ook kun je geen overvloed creëren vanuit een plaats van geldzorgen.
In beide gevallen zult je helemaal geen “geluk” hebben.
Creatie start vanuit een plaats van Liefde.
Het houden van wat IS, en het houden van wat er gaat komen!
Begrijp je het? Goed. Want je weet precies waarom
je dit vandaag hebt gehoord.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl