Op deze dag van je leven / 3 Augustus 2018 / Neale Donald Walsch

3 Augustus 2018 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat wanneer je het licht ziet aan het eind van de tunnel,
het niet heilzaam is om uit te gaan en meer tunnels te bouwen.
Het was John Quinton die opmerkte dat politici dat wel doen dat.
Misschien heb je jezelf erop betrapt dat je het ook hebt gedaan.
Net wanneer dingen eruit zien dat ze beter worden,
 begin je meer dingen te zien die “niet kloppen”of “fout kunnen gaan.”
Het Universum is in wezen een vriendelijke plek.
Zo vriendelijk, dat het je zelfs precies zal geven wat je ervan verwacht.
Is dat niet geweldig?
Natuurlijk, hangt het af van wat je verwacht …
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl