Op deze dag van je leven / 29 Maart 2019 / Neale Donald Walsch

29 Maart 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat voortgang niet in Kilometers wordt gemeten,
het wordt gemeten in centimeters.
Vraag je niet af waarom dingen zo lang duren.
Eigenlijk loopt alles precies zoals het moet,
door geen minuut meer te gebruiken dan perfectie vereist.
Wees gerust en heb vrede.
Het leven gebruikt zijn magie
zelfs als je je eerstvolgende adem haalt.
Daar. Zie je?
Je zou de perfectie bijna kunnen voelen, jij niet?
Liefs, je vriend …
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl