Op deze dag van je leven / 29 Januari 2019 / Neale Donald Walsch

29 Januari 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat er niet zoiets bestaat als een ongeluksgetal –
zoals “13” – of een ongelukkige gebeurtenis,
 zoals het kruisen van jouw pad door een zwarte kat.
Je creëert je eigen geluk.
Doch werkelijk geluk, bestaat niet, als je ‘geluk’ definieert
als “onverwacht heil” opkomende “uit het niets” zonder aanwijsbare reden.
GELUK is een acroniem: Love Undergirding Creatonist Knowledge
(Liefde ondergordende Creationistische Kennis).
Wanneer je de kennis van hoe dingen te creëren in jouw leven gebruikt
moet je dat doen vanuit een plaats van liefde, nooit vanuit een plaats van angst.
 Angst duwt wat je wilt van je af.
Liefde trekt het naar je toe.
Je kunt geen genezing creëren vanuit een ziekte,
bijvoorbeeld als jij in angst bent voor de ziekte zelf
en probeert healing vanuit die plek te creëren.
Noch kun je overvloed creëren vanuit een plaats van geldzorgen.
In beide gevallen zul je helemaal geen “geluk” hebben.
De schepping begint vanuit een plaats van LIEFDE.
Liefde voor wat IS, en liefde voor wat zal komen!
Snap je het? Goed.
Omdat je precies weet waarom je dit vandaag hoorde.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl