Op deze dag van je leven / 29 Augustus 2018 / Neale Donald Walsch

29 Augustus 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat het winnen van een argument nooit het doel is
van een ware spiritueel leraar. Iemands hart winnen is dat wel.
Het terzijde schuiven van iemands integriteit is niet vereist om
iemands hart te winnen,
maar het aan de kant zetten van iemands woedemisschien wel.
Het is mogelijk om een punt te maken zonder een vijand te maken.
Het is mogelijk om gelijk te hebben zonder rechtvaardig te zijn.
Debatteren hoeft niet vernederend te zijn.
Als er iemand is met wie je het niet eens bent deze dag,
 zou het dan niet geweldig van je zijn om het oneens te zijn
zonder onvriendelijk te zijn?
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl