Op deze dag van je leven / 28 November 2017 / Neal Donald Walsch

28 November 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat perfectionisme de vijand van schepping is.
John Updike zei dat, en hij had gelijk.
Hij begreep dat niets de voorwaartse mars van elke creatieve
poging stopt zoals de behoefte om het absoluut perfect te doen.
En wie is het om überhaupt te beoordelen wat ‘perfect’ is?
Wat jullie hebben beoordeeld als zijnde vol gebreken,
 hebben zoveel anderen geweldig genoemd.
Misschien is de definitie van Perfectie iets dat daadwerkelijk wordt gedaan.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl