Op deze dag van je leven / 28 December 2017 / Neal Donald Walsch

28 December 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat de geboorte van Gods zoon vandaag wordt gevierd.
Ja, ik weet het, je denkt dat Kerstmis voorbij is.
Die dag is voorbij gegaan.
Maar de geboorte van Gods zoon – en die van God’s dochter –
wordt elke dag gevierd.
Want elke dag waarop een kind wordt geboren, wordt God’s kind geboren.
Jij en ik zijn evenzeer God’s Enig geborenen zoals Jezus.
 En Jezus zou de eerste persoon zijn om je dat te vertellen.
Inderdaad, hij was iemand die ons dat vertelde.
De Christus wordt vandaag in ieder van ons geboren
en dit zijn blijde Tijden van troost en vreugde.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl