Op deze dag van je leven / 27 juli 2018 / Neale Donald Walsch

27  juli 2018 / Neale Donald Walsch

Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat je niet de dingen bent die je doet,
maar de manier waarop je bent.
Je staat van zijn is de manier waarop je jouw definitie van het zelf uitdrukt.
 Dit heeft niets te maken met wat jij doet,
 wat je hebt gedaan of wat je je voorstelt dat je in de toekomst zult doen.
Het heeft te maken met de kwaliteit en de essentie van de energie
 die op dit moment van jou uitgaat.
 Is het liefde, of is het angst?
Alles wat je uitdrukt komt voort uit een van deze twee startpunten.
Toch kun je terugkeren naar de liefde,
 zoals de befaamde Marianne Williamson schreef,
op elk gewenst moment.
Omdat elke dag, elk moment, een nieuw begin biedt.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl