Op deze dag van je leven / 27 december 2018 / Neale Donald Walsch

27 december 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat iedereen die God in waar vertrouwen, ernstig vanuit het
hart aanroept, zal zeker worden gehoord, en zal ontvangen wat
 zij hebben gevraagd en gewenst.
Maarten Luther zei dat, en hij had gelijk.
Kerstdag is misschien voorbijgegaan,
maar de dagen dat God geschenken geeft zijn dat niet.
Want Gods gaven stromen elke dag naar ons toe.
Welk cadeau is er vandaag onder de boom geplaatst?
Het is de Levensboom waarover we spreken, en het geschenk
wachtend op jou zal er onthuld worden voordat deze dag voorbij is.
Kijk er naar uit! Wacht er op! Het zal komen!
Welnu, deze kleine opmerking zelf zou het kunnen zijn!
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl