Op deze dag van je leven / 26 Oktober 2018 / Neale Donald Walsch

26 Oktober 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat het goed is om fouten te maken.
Fouten zijn onze vrienden – ze helpen ons groeien.
Eigenlijk is het onmogelijk om een ‘fout’ te maken in reële termen,
 omdat alles wat we een ‘fout’ noemen ons eigenlijk voordeel oplevert.
Dus ga vooruit met al het vermogen en de felle urgentie van Nu.
En maak je geen zorgen over ‘fouten’.
Maak je in plaats daarvan zorgen over het feit
dat je bang bent om er geen te maken.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl