Op deze dag van je leven / 25 April 2016 / Neal Donald Walsch

25 April 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat het zou kunnen lijken alsof je op dit moment iets verliest, maar laat je niet misleiden.

Dit is gewoon een ommekeer georkestreerd door je ziel.

Nog vóór dit, was je.
En zelfs nadat dit alles voorbij is gegaan, zul je zijn.
De hele rest is lariekoek. De inrichting. De flora en fauna.
Mooi, misschien. Glanzend en sprankelend, misschien.
Maar het heeft nergens iets mee te maken.
Laat het los. Laat het gaan.
Als het niet verondersteld werd zichzelf te verwijderen uit jullie nu, zou het dat niet doen.
Het zal nooit meer naar je terugkeren in deze exacte vorm, en dat is ook niet zo bedoeld.
Als het weer zal terugkeren, zal het in een hogere vorm zijn.
Dat is het doel van zijn vertrek.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl