Op deze dag van je leven / 24 mei 2018 / Neal Donald Walsch

24 mei 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat het niet nodig is om iedereen te wijzen op hun fouten,
laat staan om hen te corrigeren.
Het kan moeilijk zijn, wanneer je denkt dat jij een betere manier weet
om iets te zeggen, om dat voor jezelf te houden.
 Maar probeer het.
Tenzij iemands leven of veiligheid ervan afhangt, probeer het.
Je zou niet graag zien dat iemand anders jou op je eigen misstap wijst,
of  een mindere efficiënte aanpak gebruikt voor iets.
Waarom zou je hen er op wijzen?
 Zie je het als jouw plicht in het leven om ervoor te zorgen
dat alles verloopt zoals jij denk dat het ‘zou moeten’?
Dat zou een onnauwkeurige beoordeling van het grootste doel van jouw ziel zijn.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl