Op deze dag van je leven / 24 Mei 2016 / Neal Donald Walsch

24 Mei 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… Dat je geen fouten kunt maken, je kunt alleen
een beslissing nemen die jouw volgende beste stap zal zijn.
Er is geen reden om te aarzelen als je weet dat je niets hebt te verliezen.
En verliezen is niet een daad van God, het is een gedachte in de geest van de mens.
Ontdoe je van die gedachte en je ontdoet je van de twijfel.
Breng jouw wijsheid naar de Overwinning.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl