Op deze dag van je leven / 23 Augustus 2018 / Neale Donald Walsch

23 Augustus 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat “Waarom?” de meest nutteloze vraag in het universum is.
De enige vraag met enige betekenis is: “Wat?”
Vragen “Waarom gebeurt dit?” kan alleen jou krachteloos maken.
Vragen “Wat wil ik hiervan maken?” doet precies het tegenovergestelde.
Hier is een groot geheim: het Waarom van alles is
om het Wat van alles voort te brengen.
Denk daar even over na. In Feite, denk er de rest van de dag aan.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl