Op deze dag van je leven / 22 Maart 2019 / Neale Donald Walsch

22 Maart 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat jouw gedachten jouw werkelijkheid creëren.
Jouw geest is krachtiger dan je weet.
Maak je je nu zorgen over iets?
Voel jij je nog steeds onzeker over iets?
God nodigt je uit om jouw denken te veranderen.  
Wonderen komen zelden voor inde levens van degenen die ze niet mogelijk achten.
Er zou op dit moment een wonder kunnen zijn dat op je wacht.
Maak er alsjeblieft ruimte voor in jouw denken. Bedankt.
Liefs, je vriend …
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl