Op deze dag van je leven / 22 juni 2018 / Neal Donald Walsch

22 juni 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat geluk een goede gezondheid is en een slechte herinnering.
Ingrid Bergman zei dat, en het is zo waar.
 Natuurlijk brengen herinneringen,
momenten naar voren die voorbij zijn,
terwijl gelukzaligheid altijd te vinden is op dit nu moment.
Het constant herinneren aan slechte dingen, of verdrietige dingen,
kan je beroven van jouw heden – dat wil zeggen, jouw hui-dige – vreugde.
Geluk is van tevoren door God naar je toe gezonden.
Het is hier, op dit moment, als je het grijpt … en het deelt.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl