Op deze dag van je leven / 22 December 2017 / Neal Donald Walsch

22 December 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat er een licht is dat nooit kan worden gedoofd.
Het zit binnenin je. Jij bent het.
Laat jouw licht zo schijnen op de wereld dat de wereld dat zal weten
Wie Jij Werkelijk Bent – en haar mensen ook zullen weten
waarom ze ook werkelijk zijn,
door het licht van jouw voorbeeld.
De duisternis van onze wereld wacht op je – niet om je te verzwelgen,
maar om door jou getransformeerd te worden. Wees, tijdens dit seizoen van
het Licht, de Bron voor al diegenen die naar Vreugde zoeken.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl