Op deze dag van je leven / 22 April 2016 / Neal Donald Walsch

22 April 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat het niet nodig is je  zorgen te maken over geld.
Wees in plaats daarvan bezorgt over vreugde.
Hoeveel vreugde ondervindt je op dit moment?
Hoeveel vreugde breng je naar dit moment?
De vreugde die je ervaart zal de vreugde zijn die je brengt.
Als je er op wacht tot vreugde naar je toe wordt gebracht,
begrijp je niet wat je hier komt doen.
En als je denkt dat vreugde iets te maken heeft met geld,
 begrijp je echt niet wat je hier komt doen.
Er is een persoon die wacht op dit moment,
precies deze minuut, op jou om ze te verheffen.
Doe dat … en je zult rijk worden.
Werkelijk. Ik bedoel, echt. Ik verzin dit niet.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl