Op deze dag van je leven / 21 Januari 2019 / Neale Donald Walsch

21 Januari 2019 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat het kan lijken alsof je iets verliest op dit moment, maar laat je
niet misleiden. Dit is eenvoudig een ommekeer georkestreerd door jouw ziel.
Zelfs voor dit, was je.
En zelfs als dit allemaal voorbij is, zal je wel zijn.
De rest ervan is stof en onzin. De uitrusting.
De flora en fauna. Mooi, misschien.
Glanzend en sprankelend, misschien.
Maar hebben niets met wat dan ook te maken.
Laat het gaan. Laat het los.
Als het niet was bedoeld om zichzelf nu van jou te verwijderen,
zou het dit niet doen.
Het zal nooit naar je terugkeren in deze exacte vorm,
en het heeft ook niet die intentie.
Als het überhaupt terugkeert, zal het in een hogere vorm zijn.
Dat is het doel van zijn heengaan.
Al het leven verbetert zichzelf alleen.
Hij kan niets anders doen.
Dit wordt evolutie genoemd. Vertrouw het.
En nu, lach. Morgen komt eraan!
Morgen komt eraan!
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl