Op deze dag van je leven / 21 december 2018 / Neale Donald Walsch

21 december 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat er een licht is dat nooit kan worden uitgedoofd.
Het zit binnenin je. Jij bent het.
Laat jouw licht zo schijnen op de wereld zodat de wereld
 zal weten wie jij werkelijk bent –
en zijn mensen zullen weten waarom zij ook werkelijk zijn,
door het licht van jouw voorbeeld.
De duisternis van onze wereld wacht op je – niet om jou te verzwelgen,
maar om door jou getransformeerd te worden.
Wees, tijdens dit seizoen van het Licht,
de Bron voor al diegenen die naar Vreugde zoeken.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl