Op deze dag van je leven / 21 December 2017 / Neal Donald Walsch

21 December 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat je onschuldig bent. Je onberispelijk bent.
Je zonder zwakke punten of fouten van welke aard dan ook bent.
Ik weet dat je dit niet over jezelf gelooft,
 maar wel geloof jij dit van het drie jaar oude mooie kind?
En waardoor je denkt dat je iets minder bent in de ogen van God?
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl