Op deze dag van je leven / 21 Augustus 2018 / Neale Donald Walsch

21 Augustus 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat een goede gezondheid niet de afwezigheid van symptomen is,
het is de aanwezigheid van vrede.

Verwar fysieke vibratie niet met spirituele vitaliteit.
Je bent niet je lichaam.
Je lichaam is eenvoudig een hulpmiddel.
Een geweldige tool, zeker, maar niets meer dan dat.
Zoals met alle gereedschappen,
 zal je lichaam van tijd tot tijd behoefte hebben aan reparatie.
En op een dag zal het volledig versleten zijn.
Je ziel zal geen van beide doen.
Niet nu, niet ooit.
Luister, daarom, naar het gefluister van de ziel,
niet naar het geschreeuw van het lichaam.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl