Op deze dag van je leven / 20 September 2018 / Neale Donald Walsch

20 September 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat als je bereidwillig bent, God er klaar voor is.
Hier is hoe de bereidheid “eruit ziet”: Ten eerste moet je open zijn.
 Dan moet je klaar zijn.
Tot slot, moet je vastbesloten en toegewijd zijn aan actie.
Iedereen ander die dit nu leest, kan zich afvragen wat er is besproken.
Maar jullie vragen je dat niet af.
 Jullie weten precies wat de situatie is waar we het hier over hebben.
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl