Op deze dag van je leven / 20 november 2018 / Neale Donald Walsch

20 november 2018 / Neale Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

… dat het op een bepaald moment jou kan helpen om te beslissen
dat een bepaald project of een bepaalde onderneming is voltooid.
Uitmuntendheid zoeken is één ding;
nooit iets vinden wat volkomen bevredigend is,  is een andere.
Het is zoals ik je eerder heb verteld:
Perfectie is het obstakel van creatie en de vijand van prestatie.
Op een gegeven moment moet je zeggen: “Dit is goed. En dit is genoeg.”
Als u dit niet kunt,  zul je nooit iets gedaan krijgen –
en dat is het tegenovergestelde van wat je wilt, is het niet?
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl