Op deze dag van je leven / 20 juni 2018 / Neal Donald Walsch

20 juni 2018 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…
… dat als je verstoord raakt met elke opmerking die
je met ‘minachting’ beschouwt, je nooit vrede zult vinden.
Je zult het ook niet vinden door jezelf altijd af te scheiden
van degenen die je verstoren.
Je kunt alleen maar zoveel vriendschappen beëindigen
voordat je jezelf heel erg alleen voelt.
Je kunt natuurlijk nieuwe vrienden blijven maken,
maar vroeg of laat zullen ze je verstoren – en wat dan?
Misschien is het beter om verstoren los te laten.
Mensen menen het zelden als ze dat doen,
en een aanraking van zachte tolerantie en gemakkelijk vergeven
elk dag is zelfs beter dan een appel …
Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl